ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระทั้งหมด

ค่าขนส่ง ระหว่างร้านค้าไปยังโกดังจีน ของ Kyycargo

ค่าขนส่งจากร้านค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อในเว็บไซต์ ไปยังโกดังจีน ของ KYY Cargo

ค่าขนส่งส่วนนี้ จะแพงหรือถูกขึ้นอยู่กับ “ขนาดของสินค้า และ ระยะทางระหว่างร้านค้ากับโกดังจีน” 

 

ที่อยู่โกดังจีน ของ KYY CARGO

收货点: 广东佛山市南海区里水镇白岗村广禾物流园六栋52—-57档 蒋凯 (รหัสลูกค้า) 17736673151

ค่าขนส่ง จากจีนมาไทย

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เป็นส่วนที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับทางบริษัทนำเข้าสินค้า โดยค่าใช้จ่ายจะคิดเป็น กิโลกรัม หรือ ลูกบากศ์เมตร (เลือกแบบใดแบบหนึ่งที่ราคาสูงที่สุด)

ค่าขนส่ง ระหว่างโกดังไทย KYY Cargo ไปยังบ้านลูกค้า

สำหรับค่าขนส่งในไทย เรทราคาขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งค่ายต่างๆ ในไทยครับ ปกติทางเราจะจัดส่ง กับ Flash Express ครับ

เรทค่าบริการนำเข้าสินค้าจีน

ค่าบริการขนส่งโดยรถบรรทุก (แนะนำ)

ค่าบริการขนส่งโดยเรือ

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

ค่าขนส่งชิปปิ้งจีน

ตัวอย่างการคิดค่าขนส่ง

กิโลกรัม (kg.)
น้ำหนัก x อัตราค่าส่งแบบกิโลกรัม = ค่าขนส่ง

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ต้องการส่งทางรถ
เท่ากับ 10 x 30 = 300 บาท

ปริมาตร (Q)
ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่ง

ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.05 ต้องการส่งทางรถ
เท่ากับ 0.05 X 7,500 = 375 บาท

หมายเหตุ  ใช้อัตราที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดค่าขนส่งตามเกณฑ์ Logistics สากล

**กรณีสินค้าชิ้นเล็ก ขออนุญาตคิดเงื่อนไขขั้นต่ำ 1 kg./ชิ้น**

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งในประเทศ

ทางบริษัทจะจัดส่งพัสดุในประเทศ(โกดังไทย-ผู้รับ) โดยเลือกใช้บริษัทขนส่งตามความเหมาะสม อ้างอิงจากขนาดและน้ำหนักของพัสดุ 

ขนส่งที่จัดส่งมี 3ประเภท

1.Flash Express สำหรับสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักตรงตามเงื่อนไขของขนส่ง

2.ขนส่งตามจังหวัด โดยรถกระบะ (ขนส่งเอกชน) ค่าจัดส่งเก็บปลายทาง และมีค่าบริการฝากส่ง 100-150บาท ซึ่งต้องชำระให้กับทางบริษัทก่อน

3.ขนส่งโดยบริษัท KYY Cargo เฉพาะในกรุงเทพ ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 500บาท

ระยะเวลาการจัดส่ง

1.Flash Express สามารถจัดส่งให้ลูกค้าในวันถัดไปหลังจากโอนชำระค่าขนส่งแล้ว

2.ขนส่งตามจังหวัด โดยรถกระบะ (ขนส่งเอกชน) สามารถจัดส่งให้ลูกค้า ได้ตามรอบที่ทางบริษัทตั้งไว้ สัปดาห์ละ2ครั้ง ตามความเหมาะสมของปริมาณพัสดุ

3.ขนส่งโดยบริษัท KYY Cargo เฉพาะในกรุงเทพ สามารถจัดส่งให้ลูกค้า ได้ตามรอบที่ทางบริษัทตั้งไว้ ตามความเหมาะสมของปริมาณพัสดุ

** ระยะเวลาข้างต้น ไม่รวมกับวันหยุดทุกเทศกาล **