ที่อยู่โกดังจีน

จังหวัด/เมือง : 广东佛山市

รายละเอียด : 南海区里水镇白岗村广禾物流园六栋56档(รหัสผู้ใช้งาน)

ชื่อผู้รับ : 蒋凯 (รหัสผู้ใช้งาน)

เบอร์โทร : 17736673151

รหัสไปรษณีย์ : 528220

รหัสผู้ใช้งานดูได้จาก https://member.kyycargo.com

รบกวนคุณลูกค้าแจ้งทางร้านจีนให้เขียนรหัสสมาชิกหน้ากล่องทุกกล่องเพื่อป้องกันสินค้าตกหล่นและระบุประเภทการขนส่งที่ต้องการ

  • ทางรถ / EK เช่น (TH00xxxEK)
  • ทางเรือ / SEA เช่น (TH00xxxSEA)

กรณีที่สินค้าลังใดมีเขียนแค่รหัสลูกค้าแต่ไม่มีการระบุ /EK หรือ /SEA สินค้าจะถูกส่งมาทางรถทั้งหมด

หากต้องการตีลังไม้ Copy ข้อความภาษาจีนด้านล่างใส่ต่อท้ายประเภทขนส่งที่เลือก หากไม่มีการระบุตีลัง ทางบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าทุกกรณี

ตีลังไม้ (打木架)