ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ

ข้อกำหนด ขั้นตอน และเงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้บริการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้ใช้บริการต้องสามารถเข้าใจถึงข้อกำหนด ขั้นตอนและเงื่อนไขของบริการ ซึ่งประกอบดังนี้

  1. ในกรณีที่ท่านใช้บริการฝากสั่ง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อซื้อขาย จากร้านค้าที่ท่านเลือกมา ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรือการันตีความผิดพลาดของร้านค้าจีน อาทิเช่น สินค้าไม่เหมือนแบบ แตกหัก ส่งผิดไซส์ ส่งไม่ครบ ไม่คืนเงิน เป็นต้น ทางบริษัทยินดีเป็นสื่อกลางในการทวงถามติดตามเท่านั้น
  2. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด
  3. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้า ในกรณีจําเป็นเพื่อระบุและบันทึกรายละเอียดสินค้า
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า หากยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้า
  5. การนำเข้าสินค้าไม่มีขั้นต่ำ แต่จะเริ่มคิดค่าบริการที่ 1 Kg. เต็ม สำหรับเรทราคาของสินค้าประเภทนั้น ๆ
  6. ทางบริษัทขออนุญาตคิดค่าบริการเช่าโกดัง 50 บาท/วัน สำหรับสินค้าที่มาถึงเกิน 7 วัน แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน
  7. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าหลังจากสินค้าเข้าโกดังไทยภายใน 7 วัน หากสินค้าสูญหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และในกรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด
  8. ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้า แล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหาย สินค้าหลุดตก สินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการขนส่ง การสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านไทย ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ นี้ได้
  9. สินค้าทุกประเภทที่เสี่ยงต่อการแตกหัก เสียหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าหรือโกดังจีน ทำการตีลังไม้เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขนส่ง และถึงแม้ว่าจะตีลังไม้แล้ว หากสินค้าของลูกค้ายังเกิดความเสียหาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการขนส่งตลอดระยะทางได้
  10. ลูกค้าที่ใช้บริการฝากสั่ง หากรับสินค้าแล้ว พบว่าสินค้ามีปัญหา ได้สินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่ง ร้านส่งสินค้าไม่ครบ และอื่นๆ กรุณาส่งหลักฐานแจ้งกับแอดมินโดยทันทีหรือแจ้งภายใน 1 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากลูกค้าแจ้งทางบริษัทช้า เกินเวลาที่กำหนด จะติดตามยาก และอาจจะไม่ได้รับการชดเชยจากร้านค้าจีน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากร้านค้าทุกกรณี
  11. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีอันเกิดจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ และเหตุการณ์ การเมือง สงคราม อุบัติเหตุ ศุลกากร และหน่วยงานของรัฐอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือยึดสินค้า
  12. ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าต้องห้าม หากพบว่ามีการแอบส่งโดยไม่แจ้งทางบริษัท กรณีโดนยึด และเกิดปัญหาต่างๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเรทเงิน และราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง
  14. กรณีลูกค้าฝากจ่ายและร้านค้าจีนมีการคืนเงินกลับมา ลูกค้าสามารถฝากจ่ายยอดใหม่เข้ามาได้เลย แต่ถ้าไม่มียอดฝากใหม่และต้องการรับเป็นเงินไทยคืน เรทเงินที่ได้รับคืนจะเป็นเรทของวันนั้น ๆ ไม่ใช่เรทของวันที่ฝากจ่ายเข้ามา เมื่อลูกค้าได้ใช้บริการฝากจ่ายแล้วถือว่ายอมรับตามเงื่อนไขข้างต้น
  15. กรณีสั่งสินค้าจากหลายร้าน การคิดค่าขนส่งคือ 1 Tracking = 1 รายการ ไม่มีการคิดรวม
  16. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัท ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดที่กล่าวมา

**กรณีสินค้าชิ้นเล็ก ขออนุญาตคิดเงื่อนไขขั้นต่ำ 1 kg./ชิ้น**

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งในประเทศ

ประเภทของขนส่ง

 1. Flash Express สำหรับสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักตรงตามเงื่อนไขของขนส่ง ค่าขนส่ง +10.- จากราคาตามจริง ไม่มีค่าบริการแพคสินค้าเพิ่มเติม
 2. ขนส่งเอกชน สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ค่าบริการนำส่ง 50.- ต่อกล่อง ( ชำระในระบบให้กับทาง KYY ) และค่าจัดส่งลูกค้าชำระปลายทางกับผู้ส่งสินค้า   นั้น ๆ )
 3. ขนส่งโดยรถบริษัท เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ค่าบริการเริ่มต้น 500.- **หรือราคาตามที่ตกลง**

หมายเหตุ  ลูกค้าที่สั่งสินค้าหลายรายการ สามารถแจ้งรวมกล่องกับแอดมินได้โดยตรง แนะนำให้สอบถามทาง LINE@ ก่อนกดชำระเงินในระบบ

ระยะเวลาการจัดส่ง

 1. Flash Express ตัดรอบจัดส่งทุกวัน เวลา 14.00 น.
 2. ขนส่งเอกชน นำส่งตามรอบขนส่งของทางบริษัท 2 ครั้ง/สัปดาห์ ( ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปริมาณพัสดุที่นำส่งในรอบนั้น ๆ ด้วย )
 3. ขนส่งโดยรถบริษัท เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถจัดส่งได้ตามความเหมาะสมของพัสดุและตามระยะเวลาที่ตกลง